Cập nhật dữ liệu chuẩn cho dòng đàn organ Casio CT-X

Shop đàn organ  xin chia sẻ cập nhật dữ liệu chuẩn cho dòng đàn organ Casio CT-X

Cập nhật dữ liệu chuẩn cho dòng đàn organ Casio CT-X

Phòng Casio xin phép gửi quý khách hàng và quý đại lý bản cập nhật 30 điệu mới cho dòng Casio CT-X700, CT-X800/3000/5000.

Dữ liệu mới này mình vẫn có thể sử dụng cho các model cũ CTK-6200/6250, WK-6600/7600, MZ-X300/500

Link download: https://drive.google.com/file/d/1DwNZ_np4psgx6xFMv7vqvhQRRCzukux-/view