Video tấu đàn organ ơn nghĩa sinh thành

Video tấu đàn organ ơn nghĩa sinh thành, chúc các bạn xem video vui vẻ

Video tấu đàn organ ơn nghĩa sinh thành

Lời nhạc Ơn Nghĩa Sinh Thành

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.

Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra…

Video tấu đàn organ ơn nghĩa sinh thành

>> Xem các mẫu đàn organ mới nhất tại đây: https://pianovietthanh.com.vn/Pro/1/15/tenspaz/1/dan-organ