Bảng giá các loại đàn organ từ thấp đến cao

Đàn organ ngày được đông đảo khách hàng tại Việt Nam sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập, giải trí và biểu diễn chuyên nghiệp. Đàn organ có rất nhiều thương hiệu, nổi tiếng nhất là thương hiệu Roland, Casio và Yamaha. Mỗi thương hiệu có những mức giá khác nhau, mỗi mức giá phù hợp với những dòng nhất định.

Tùy vào khả năng tài chính của mình mà bạn quyết định nên mua mẫu đàn như thế nào. Bài viết hôm nay Việt Thanh xin chia sẻ bảng giá các loại đàn organ từ thấp đến cao. Qua đó bạn có thể biết được mình sẽ mua những model nào, từ đó bạn sẽ tìm kiếm thông tin liên quan đến những model đó và sẽ biết được model nào phù hợp với mình nhất.

Bảng giá các loại đàn organ từ thấp đến cao

– Đàn organ Casio SA 46/47 giá 1.305.000 VNĐ
– Đàn organ Casio SA 76/77/78 giá 1.641.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-245 giá 2.360.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-1100 giá 2.600.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2300 giá 2.775.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2200 giá 2.800.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2100 giá 3.050.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-1250 giá 3.114.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-1300 giá 3.114.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2400 giá 3.335.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-3000 giá 3.370.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha PSR-E253 giá 3.500.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-1550 giá 3.500.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-1500 giá 3.510.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK 125 giá 3.689.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2550 giá 3.810.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-2500 giá 3.810.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-3400 giá 4.120.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-130 giá 4.180.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-127 giá 4.330.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-4000 giá 4.400.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-4200 giá 4.400.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha PSR-E353 giá 4.400.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-3500 giá 4.560.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-810IN giá 4.670.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-260 giá 4.810.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-265 giá 4.810.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-270 giá 4.960.000 VNĐ
Đàn organ Casio CTK-4400 giá 4.980.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-5000 giá 5.190.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-247 giá 5.267.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-220 giá 5.370.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-210 giá 5.430.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-6000 giá 5.730.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-5200 giá 5.738.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-225 giá 6.440.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-6200 giá 6.580.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-6250 giá 6.580.000 VNĐ
– Đàn organ Casio LK-280 giá 6.690.000 VNĐ
Đàn organ Yamaha PSR-E443 giá 6.700.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-240 giá 6.745.000 VNĐ
– Đàn organ Roland E-09 giá 7.005.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-500 giá 7.520.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-6500 giá 7.900.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-6600 giá 8.600.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha PSR-S550 giá 8.900.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-7200 giá 9.700.000 VNĐ
– Đàn organ Casio CTK-7000 giá 9.900.000 VNĐ
– Đàn organ Casio XW-P1 giá 10.840.000 VNĐ
– Đàn organ Casio XW-P1COK giá 11.150.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-7500 giá 11.360.000 VNĐ
– Đàn organ Roland XPS-10 giá 11.700.000 VNĐ
– Đàn organ Casio WK-7600 giá 12.105.000 VNĐ
– Đàn organ Roland E-09W giá 12.160.000 VNĐ
– Đàn organ Roland BK-3 giá 12.370.000 VNĐ
– Đàn organ Roland Juno-Di giá 13.000.000 VNĐ
– Đàn organ Roland AX-09 giá 14.325.000 VNĐ
– Đàn organ Roland AX-09 W giá 4.325.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha S710 giá 18.000.000 VNĐ
– Đàn organ Casio MZ-X300 giá 19.058.000 VNĐ
– Đàn organ Roland BK-5 giá 19.500.000 VNĐ
– Đàn organ Roland Juno-Gi giá 20.500.000 VNĐ
– Đàn organ Roland GW-8 giá 21.515.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha PSR-S750 giá 22.300.000 VNĐ
– Đàn organ Roland XPS-30 giá 22.650.000 VNĐ
Đàn organ Casio MZ-X500 giá 23.235.000 VNĐ
– Đàn organ Roland FA-06 giá 27.000.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha S910 giá 27.000.000 VNĐ
– Đàn organ Roland EA7 giá 27.000.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha PSR-S950 giá 28.000.000 VNĐ
– Đàn organ Roland Juno Stage giá 29.960.000 VNĐ
– Đàn organ Roland BK-9 giá 31.000.000 VNĐ
– Đàn organ Roland FA-08 giá 44.290.000 VNĐ
– Đàn organ Roland JUPITER-50 giá 45.495.000 VNĐ
– Đàn organ Roland Jupiter-80 giá 78.990.000 VNĐ
– Đàn organ Roland Fantom G8 giá 87.278.400 VNĐ
– Đàn organ Yamaha Tyros5-61 giá 105.000.000 VNĐ
– Đàn organ Yamaha Tyros5-76 giá 110.000.000 VNĐ

>> Xem thêm: đàn organ roland  e-x20 dành cho người mới học bán chạy nhất hiện nay

Trên đây là bảng giá các loại đàn organ từ thấp đến cao, tư vấn chọn đàn, vui lòng liên hệ: Công ty âm nhạc Việt Thanh; Hotline: 0909.046.613